ประสบการณ์ผู้ใช้เบต้ากลูแคนกับโรคภูมิแพ้

betaglucanslid10

ผู้ป่วยโรคภูมฺแพ้ หลายท่าน ทานเบต้ากลูแคนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์  ซึ่งเบต้ากลูแคนนั้นช่วยให้อาการต่างๆดีขึ้น จนหายเป็นปรกติ กลับมามีชีวิตปกติอีกครั้ง พร้อมสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย