ประสบการณ์ผู้ใช้เบต้ากลูแคนกับโรคเก๊าท์

betaglucanslid11

ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ หลายท่าน ทานเบต้ากลูแคนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์  ซึ่งเบต้ากลูแคนนั้นช่วยให้อาการต่างๆดีขึ้น จนหายเป็นปรกติ กลับมามีชีวิตปกติอีกครั้ง พร้อมสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย