ประสบการณ์ผู้ใช้เบต้ากลูแคนกับโรคเอดส์ (HIV)

betaglucanslid19

 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV) หลายท่าน ทานเบต้ากลูแคนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์  ซึ่งเบต้ากลูแคนนั้นช่วยให้อาการต่างๆดีขึ้น จนหายเป็นปรกติ กลับมามีชีวิตปกติอีกครั้ง พร้อมสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย