ประสบการณ์ผู้ใช้เบต้ากลูแคนกับโรคมะเร็ง

betaglucanslid3

 

ผู้ป่วยมะเร็งหลายท่าน ทานเบต้ากลูแคนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์  ซึ่งเบต้ากลูแคนนั้นช่วยให้อาการต่างๆดีขึ้น จนหายเป็นปรกติ กลับมามีชีวิตปกติอีกครั้ง พร้อมสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย